Alle kan bidra til bærekraftig utvikling, både organisasjoner, private virksomheter, offentlige virksomheter og enkeltpersoner.

Forslag til skjema:
Navn + metadata
Ev. org. nr. osv.
Forpliktelse (f.eks.: «Vi skal bidra til å redde 50 000 flere menneskeliv hvert år innen 2025»
Dato for oppnåelse (f.eks.: 2025)
Check-liste for bærekraftsmål dette treffer
Samtykke til bruk og lagring av innhold