Vet du hvilket bærekraftsmål som tar vare på det du bryr deg om?

Nå kan du teste deg selv for å finne ditt bærekraftsmål på verdensviktigstemål.no.

 

Ta testen her!

«Verdens viktigste mål» er en kampanje laget av Norad, direktoratet for utviklingssamarbeid. Testen er laget for å gi et innblikk i FNs 17 bærekraftsmål.

Basert på svarene til hvert enkelt får de som tar testen en pekepinn på hvilket bærekraftsmål som rommer de temaene vedkommende bryr seg om og engasjerer seg i. Slik kan Norad gi relevant og interessant kunnskap om bærekraftsmålene til alle som tar testen.

Om Norad

Norads hovedoppgave er å sørge for at norske bistandspenger blir brukt på best mulig måte, og å rapportere om hva som fungerer og ikke fungerer.

Norad har også et ansvar for å spre kjennskap og kunnskap om bærekraftsmålene i hele befolkningen. Denne kampanjen er et resultat av det ansvaret.