Bærekraftsminister Nikolai Astrup og utviklingsminister Dag-Inge Ulstein inviterer til digital konferanse om bærekraftsarbeidet i Norge.

Bli med 2. juni 2021, kl. 09.00–12.30!

Program Opptak

Målet med konferansen er å mobilisere hele landet til en felles innsats for å nå bærekraftsmålene innen 2030. Konferansen skal belyse muligheter og utfordringer knyttet til bærekraftsarbeidet i Norge, og vise sammenhengen mellom Norges engasjement nasjonalt og internasjonalt. 

Bærekraftsarbeidet er noe som berører og engasjerer oss alle. Hvordan utløser vi en felles kraft i arbeidet, og hvordan kan vi sammen jobbe med bærekraftig omstilling? Dette vil bli belyst og diskutert under konferansen. 

Statsminister Erna Solberg deltar på konferansen. Det gjør også bærekraftsminister Nikolai Astrup og utviklingsminister Dag-Inge Ulstein, representanter fra kommune- og fylkessektoren, næringslivet, arbeidslivsorganisasjoner, sivilt samfunn og forskningsinstitusjoner. 

Vi håper på en bred diskusjon og deltagelse fra alle samfunnssektorer. Derfor ønsker vi representanter fra sivilsamfunn, næringsliv, akademia, offentlige virksomheter og folk flest velkommen til den nasjonale bærekraftskonferansen!