Bærekraftsarbeidet berører og engasjerer oss alle. Vi vet at mange virksomheter bidrar til at Norge når bærekraftsmålene, både i gjennomføringen av sine oppdrag og gjennom tilpasninger i driften av sin virksomhet. Ved å løfte frem det gode arbeidet som skjer allerede håper vi å kunne inspirere til handling.

Et eksempel kan være på inntil 3000 tegn og kan inneholde en illustrasjon. I tillegg kan det vises til virksomhetens nettside og bærekraftsrapport mm.

Her finner du eksempler sendt inn av andre virksomheter.