Våren 2021 ble stortingsmeldingen Mål med mening – Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030 lagt frem. Virksomheter og organisasjoner i alle samfunnssektorer har bidratt med innspill.

På denne siden har vi samlet informasjon om alle aktivitetene knyttet til arbeidet med den nasjonale handlingsplanen. Du kan engasjere deg ved å se opptak fra den nasjonale bærekraftskonferansen eller ved å dele hvordan du og din virksomhet jobber for å nå ett eller flere bærekraftsmål.

Veien mot 2030