Regjeringen arbeider med en nasjonal handlingsplan for arbeidet med bærekraftsmålene. Våren 2021 skal planen legges frem som en melding til Stortinget. Virksomheter og organisasjoner i alle samfunnssektorer har bidratt med innspill.

På denne siden har vi samlet informasjon om alle aktivitetene knyttet til arbeidet med den nasjonale handlingsplanen. Du kan engasjere deg ved å melde deg på den nasjonale bærekraftskonferansen eller ved å dele hvordan du og din virksomhet jobber for å nå ett eller flere bærekraftsmål.

 

Veien mot 2030