Regjeringen er i gang med å lage en nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene. Planen skal konkretisere arbeidet med bærekraftsmålene og tilpasse det til norske forhold og utfordringer.

Regjeringen inviterer virksomheter og organisasjoner i alle samfunnssektorer til å bidra med innspill til handlingsplanen, delta på innspillsmøter eller dele egne erfaringer.