Regjeringen er i gang med å lage en nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene og inviterer virksomheter og organisasjoner i alle samfunnssektorer til å bidra med innspill. Planen skal konkretisere arbeidet med bærekraftsmålene og tilpasse det til norske forhold og utfordringer. Frist for å sende inn innspill er 30. november 2020. 

Nytt:

Den nasjonale bærekraftskonferansen utsettes til 2021

Velkommen til konferanse den 2. februar!

Veien mot 2030