Regjeringen arbeider med en nasjonal handlingsplan for arbeidet med bærekraftsmålene. Planen legges frem som en melding til Stortinget i 2021. Virksomheter og organisasjoner i alle samfunnssektorer har bidratt med innspill.

På denne siden har vi samlet informasjon om alle aktivitetene knyttet til arbeidet med den nasjonale handlingsplanen. Du kan engasjere deg ved å melde deg på den nasjonale bærekraftskonferansen eller ved å dele hvordan du og din virksomhet jobber for å nå ett eller flere bærekraftsmål.

Veien mot 2030