Våren 2021 ble stortingsmeldingen Mål med mening – Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030 lagt frem. Virksomheter og organisasjoner i alle samfunnssektorer har bidratt med innspill. Meldingen ble behandlet i Stortinget våren 2022.

På denne siden samler vi informasjon om aktiviteter som knyttes til det nasjonale arbeidet med oppfølgingen av bærekraftsmålene.

Her finner du nyheter om bærekraftsarbeidet i Norge og eksempler på virksomheters bidrag til oppnåelsen av en eller flere bærekraftsmål. Du kan engasjere deg ved å dele hvordan du og din virksomhet jobber.