12. Ansvarlig forbruk og produksjonMenneskene forbruker mer ressurser enn det som er bærekraftig for kloden. For å sikre gode levekår for må vi minske ressursbruken og sikre mer bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre.

Vår høye velstand og store forbruk gjør at vi i Norge har høye utslipp og mye avfall. Utfordringen er å fremme en økonomisk vekst som ikke samtidig bidrar til at miljøet forringes.

Noen utfordringer er:

  • Materialgjenvinning og sirkulær økonomi skal bidra til at ressursene bevares lengst mulig i økonomien. Hvordan sikrer vi at norsk næringsliv tar del i denne utviklingen?
  • Hvordan kan vi få en livsstil som minsker ressursbruken, miljøødeleggelsene og klimautslippene?
  • Hva mer kan gjøres for å redusere matsvinnet og gjøre mat som tidligere måtte kastes tilgjengelig for de som trenger det?
  • Hvordan kan vi få flere klima- og miljøvennlige anskaffelser i offentlig sektor?

 

Om regjeringens arbeid med bærekraftsmål 12

Se eksempler på arbeid tilknyttet dette målet

 
Containerservice Ottersøy AS
 
Bodø Røde Kors
 
Ducky
 
Elis Norge AS
 
Ferd AS
 
Fjordkraft
 
FN-sambandet
 
Framtidslaben Norge
 
Frelsesarmeen og Fretex
 
Fremtenkt
 
Metapod AS
 
Norwegian Plastic Recycling - NOPREC
 
OsloMet
 
Plan- og bygningsetaten
 
SafeBikely AS
 
Salmon Group AS
 
Schibsted ASA
 
SenseOn
 
SINTEF
 
Ombrukssenteret "Ombruk".
Sirkula IKS
 
SpareBank 1 SMN
 
Statsbygg
 
Tekna