Nettsted: https://www.statsbygg.no/ og https://www.statsbygg.no/samfunnsansvar

Rapport: Miljorapport-2020.pdf

Hovedarbeid med bærekraftsmålene

Med store klimagasskutt, gjenbruk og vedlikeholdstiltak har Statsbygg langt på vei oppnådd høye ambisjonene i sin miljøstrategi.

Det viser Statsbyggs Miljørapport 2020, som evaluerer i hvilken grad målene i miljøstrategien for de to seneste årene er nådd.

– Vi stiller høye krav både til oss selv og til dem vi jobber sammen med. Da er det gledelig å se at kravene gir resultater, sier administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg.

Statsbyggs miljøstrategi 2019-2020 var delt inn i tre satsingsområder: Klima, sirkulærøkonomi og lokalmiljø.

Klima

På klimaområdet har Statsbygg nådd flere mål om redusert utslipp av klimagasser. På Statsbyggs eiendommer har blant annet systematisk arbeid med ENØK-tiltak og annet vedlikehold gitt gode resultater.

I prosjektene som Statsbygg har under bygging, er utslippene redusert med 36 prosent sammenlignet med hva utslippsnivået ville vært uten klimakrav i Statsbyggs kontrakter. Disse utslippsreduksjonene tilsvarer til sammen en million flyreiser Oslo–Bergen.

Sirkulærøkonomi og lokalmiljø

Når det kommer til sirkulærøkonomi anbefalte Statsbygg gjenbruk av eksisterende bygningsmasse i mer enn 9 av 10 utredningsoppdrag. Som rådgiver for andre statlige virksomheter bidro Statsbygg til å redusere arealene som virksomhetene leier, med mer enn 35.000 kvm.

– Det aller mest klimavennlige vi kan gjøre, er å la være å bygge nytt. Å bruke bygningene vi allerede har og å utnytte dem enda bedre enn vi gjør, er det som vil gi aller størst klimagevinster, sier Harald Nikolaisen.

På området for lokalmiljø har Statsbygg blant annet ferdigstilt kartleggingen av biologisk mangfold på sine mest risikoutsatte eiendommer.

 

7. Rein energi til alle 8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst 9. Industri, innovasjon og infrastruktur11. Bærekraftig byer og lokalsamfunn12. Ansvarlig forbruk og produksjon

 

 

 

 

Tilbake til bærekraftsmålene i Norge

Innholdet på denne siden er produsert av virksomheten selv. Virksomheten har samtykket til at innholdet publiseres.