9. Industri, innovasjon og infrastruktur

Infrastruktur er den underliggende strukturen som må være på plass for at samfunn skal fungere. I utviklingsland er dette en betydelig utfordring.

Norge har gjennomgående en godt utbygd infrastruktur.  Veier og jernbanespor bygges ut i rask takt. Finanstjenester er på plass, og både nett- og mobildekning er god.

Likevel er det også i Norge utfordringer knyttet til dette målet:

  • Hva kan gjøres for å få enda mer innovasjon i næringslivet?
  • Investeringene i kommunikasjonsinfrastruktur (vei, bane, digital) er større enn noen gang før. Hva kan vi gjøre for å sikre at dette bidrar til fornying og økonomisk vekst?
  • Den offentlige forskningsinnsatsen er økt de senere år. Hvordan kan innsatsen rettes mot teknologier og forskning som bidrar til økt verdiskaping?
  • Det foregår en sterk utbygging av infrastruktur for telekommunikasjon. Hvordan sikrer vi god dekning til alle grupper og alle deler av landet?

Se eksempler på arbeid tilknyttet dette målet

 
Bodø Røde Kors
 
Containerservice Ottersøy AS
 
Ferd AS
 
FN-sambandet
 
Framtidslaben Norge
 
Frelsesarmeen og Fretex
 
Friskus
 
Metapod AS
 
Motitech AS
 
Norwegian Plastic Recycling - NOPREC
 
OsloMet
 
Plan- og bygningsetaten
 
Posten Norge
 
Salmon Group AS
 
SINTEF
 
Sopra Steria
 
SpareBank 1 SMN
 
Statsbygg
 
Tekna