9. Industri, innovasjon og infrastruktur

Infrastruktur er den underliggende strukturen som må være på plass for at samfunn skal fungere. I utviklingsland er dette en betydelig utfordring.

Norge har gjennomgående en godt utbygd infrastruktur.  Veier og jernbanespor bygges ut i rask takt. Finanstjenester er på plass, og både nett- og mobildekning er god.

Likevel er det også i Norge utfordringer knyttet til dette målet:

  • Hva kan gjøres for å få enda mer innovasjon i næringslivet?
  • Investeringene i kommunikasjonsinfrastruktur (vei, bane, digital) er større enn noen gang før. Hva kan vi gjøre for å sikre at dette bidrar til fornying og økonomisk vekst?
  • Den offentlige forskningsinnsatsen er økt de senere år. Hvordan kan innsatsen rettes mot teknologier og forskning som bidrar til økt verdiskaping?
  • Det foregår en sterk utbygging av infrastruktur for telekommunikasjon. Hvordan sikrer vi god dekning til alle grupper og alle deler av landet?

 

Om regjeringens arbeid med bærekraftsmål 9

Se eksempler på arbeid tilknyttet dette målet

 
Bodø Røde Kors
 
Containerservice Ottersøy AS
 
Ferd AS
 
FN-sambandet
 
Framtidslaben Norge
 
Frelsesarmeen og Fretex
 
Friskus
 
Metapod AS
 
Motitech AS
 
Norwegian Plastic Recycling - NOPREC
 
OsloMet
 
Plan- og bygningsetaten
 
Posten Norge
 
Salmon Group AS
 
SINTEF
 
Ombrukssenteret "Ombruk".
Sirkula IKS
 
Sopra Steria
 
SpareBank 1 SMN
 
Statsbygg
 
Tekna