Nettsted: www.fretex.no og www.frelsesarmeen.no og www.salvationarmy.org

Årsmelding:  utdrag fra årsmelding Frelsesarmeen

Lokasjon: Oslo

Hovedarbeid med bærekraftsmålene

Den 24. september 2015 ble statsledere fra 193 FN-land enige om 17 bærekraftige mål for en bedre verden. Til grunn ligger et ønske om å fullstendig utrydde ekstrem fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene – innen 2030.

Frelsesarmeen var en del av sivilsamfunnets stemme i utviklingen av bærekraftsmålene. Det var derfor naturlig at Frelsesarmeen internasjonalt forpliktet seg til å jobbe etter bærekraftsmålene da de var ferdige. The Salvation Army International Social Justice Commission (ISJC), som holder til i nærheten av FN-bygningen i New York, koordinerer innsatsen vår globalt.

Verdens mål om å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030 er på ingen måte noe nytt for Frelsesarmeen. «Creating heaven on earth is our business», sa William Booth, grunnleggeren vår. I over 130 år har vi derfor jobbet for å utrydde fattigdom og sult, og kjempet for anstendig arbeid og mindre ulikheter blant folk.

Vi arbeider i dag i 131 land verden over, noe som gir oss en unik posisjon med tanke på å fange opp lokale utfordringer og behov, og nå ut til de som trenger det mest og gjøre noe med det.

Vi har satt oss to klare forpliktelser: Å arbeide ut fra kunnskap om hva som fungerer, og bruke vår stemme til å fortelle om/utfordre andre til å bli med oss i dette viktige arbeidet.

Vi er tett på lokalsamfunn verden over, og vil fortsette å bringe stemmer fra grasrota inn i globale beslutningsprosesser. På bakkeplan arbeider vi for oppnåelse av bærekraftsmålene – blant annet gjennom arbeid som springer ut fra 14 528 lokale nærmiljøkirker (korps), 2 753 lokale utviklingsprosjekter, 2 653 skoler/barnehager og 297 sykehus/helseklinikker.

Alle våre internasjonale finansierte prosjekter er kategorisert i henhold til bærekraftsmålene, og dette arbeides det også med nasjonalt. Frelsesarmeen utarbeide en rapport hvert femte år for å spore våre bidrag til oppnåelsen.

Vårt forslag til regjeringen er at i alle offentlige anbud, tilskudd og prosjekter har en vekting på bærekraftsmål.

I fem år har verden blitt kjent med bærekraftsmålene, nå er tiden inne, og vi referere til The Salvation Army International Social Justice Commission (ISCJ), «Go And Do Something».

1. Utrydde fattigdom 2. Utrydde sult3. God helse og livskvalitet 4. God utdanning 5. Likestilling mellom kjønn 6. Rent vann og gode sanitærforhold 7. Rein energi til alle 8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst 9. Industri, innovasjon og infrastruktur10. Mindre ulikskap11. Bærekraftig byer og lokalsamfunn12. Ansvarlig forbruk og produksjon 13. Stoppe klimaendringene 14. Livet i havet 15. Livet på land 16. Fred, velferd og velfungerende institusjoner

17. Samareid for å nå måla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake til bærekraftsmålene i Norge

Innholdet på denne siden er produsert av virksomheten selv. Virksomheten har samtykket til at innholdet publiseres.