Les mer om arbeidet med de enkelte målene

2030-agendaen med bærekraftsmålene utgjør den politiske overbygningen for regjeringens arbeid nasjonalt og internasjonalt. Ansvaret for oppfølgingen av målene er fordelt mellom departementene og bærekraftsminster Nikolai Astrup er ansvarlig for koordineringen av arbeidet.

Lenkene under gir utfyllende oversikt over de 17 målene og 169 delmålene i 2030-agendaen. Her finner dere også informasjon om ulike tiltak og initiativ som er iverksatt.