6. Rent vann og gode sanitærforhold

Ett av tre mennesker i verden har ikke tilgang på rent vann, og mange har dårlige sanitære forhold. Befolkningsvekst og klimaendringer fører til økt vannmangel mange steder.

Tilgangen på vann er meget god i Norge. Selv i situasjoner med uvanlig lite nedbør er det få som opplever knapphet på vann.

Likevel er det også utfordringer knyttet til vannforsyning og sanitærforhold:

  • Gamle vannledningsnett gir store lekkasjer og er sårbart ved ekstrem nedbør. Ved skade er det fare for smittsomme sykdommer. Hva skal til for å redusere sårbarheten i infrastrukturen?
  • Manglende renseanlegg, lekkasjer og overløpssituasjoner fører til utslipp av avløpsvann. Klimaendringer og mer ekstremvær fører til at utfordringene øker i årene som kommer. Hvordan kan utslippene begrenses og sårbarheten reduseres?

 

Om regjeringens arbeid med bærekraftsmål 6

Se eksempler på arbeid tilknyttet dette målet

 
Bodø Røde Kors
 
Elis Norge AS
 
Ferd AS
 
FN-sambandet
 
Framtidslaben Norge
 
Frelsesarmeen og Fretex
 
OsloMet
 
Plan- og bygningsetaten
 
SINTEF
 
Tekna
 
SpareBank 1 SMN