Nettsted: https://www.sintef.no/

Bærekraftsrapport: https://www.sintef.no/globalassets/sintef-konsernstab/barekraftsrapport/sintef-barekraftsrapport-2019-v-1-sept-2020.pdf/

Lokasjon: Trondheim, Oslo, Vestre Toten, Porsgrunn, Bergen, Ålesund, Verdal, Rana, Narvik og Tromsø

Hovedarbeid med bærekraftsmålene

SINTEFs konsernstrategi setter FNs bærekraftsmål som førende. Vi integrerer dette i hvordan vi jobber – i forskningsprosjektene, oppstartsselskapene, og styring og drift.

Som forskningsinstitutt inngår vi i mange verdikjeder, bransjer og kompetanseområder. Bredden krever at vi leverer på alle 17 målene, på temaer som spenner fra klima, hav og naturmangfold – til sosial bærekraft, sirkulærøkonomi og verdiskaping.

SINTEF har erfart at det kan oppstå dilemma i arbeidet med å nå målene. Hvordan påvirker vårt arbeid med olje og gass vår forpliktelse til bærekraftsmålene, for eksempel? Vi konkluderer kunnskapsbasert og fremmer en målbevisst og akselerert grønn omstilling, mens vi fremdeles jobber for verdiskaping i næringen, innenfor rammene av Parisavtalen.

Ny og spennende forskning i SINTEF vil beregne effekter på bærekraftsmålene av nye teknologier – en kompetanse vi ønsker å tilby kunder og offentlige beslutningstakere.
Selv opplever vi at vår forpliktelse mot bærekraftsmålene har hjulpet oss å trenge dypere inn i strategiske spørsmål. Ved å rapportere hva vi gjør, motiveres vi til å videre styrke SINTEFs samfunnsbidrag. Vi håper spenningene mellom målene vil utfordre oss til å tenke radikalt nytt og skape løsninger som oppnår flere mål samtidig.

1. Utrydde fattigdom 2. Utrydde sult3. God helse og livskvalitet 4. God utdanning 5. Likestilling mellom kjønn 6. Rent vann og gode sanitærforhold 7. Rein energi til alle 8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst 9. Industri, innovasjon og infrastruktur10. Mindre ulikskap11. Bærekraftig byer og lokalsamfunn12. Ansvarlig forbruk og produksjon 13. Stoppe klimaendringene 14. Livet i havet 15. Livet på land 16. Fred, velferd og velfungerende institusjoner

17. Samareid for å nå måla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake til bærekraftsmålene i Norge

Innholdet på denne siden er produsert av virksomheten selv. Virksomheten har samtykket til at innholdet publiseres.