Topplederforum for bærekraftsmålene er en møteplass for arbeidet med bærekraftsmålene. Forumet er en arena for utvikling av et felles og omforent kunnskapsgrunnlag og en felles forståelse av sammenhengen mellom målene og de dilemmaer, målkonflikter og interessemotsetninger som ligger innebygd i 2030-agendaen.

Basert på et omforent kunnskapsgrunnlag skal forumet legge til rette for at ulike aktører kan samarbeide om å nå bærekraftsmålene. Forumet skal gi råd og anbefalinger til organisasjoner, næringsliv, forskning og myndigheter om arbeidet med bærekraftsmålene.

Hvordan skal forumet arbeide?

Forumet samles inntil tre ganger i året. I tillegg til å følge utviklingen av bærekraftsmålene, vil møtene ta opp tematiske utfordringer til diskusjon. Tema for årets første møte er «Energiforsyning – klima, natur og konkurransekraft».

Deltagelse som sikrer bred innsikt

Topplederforum skal gi innsikt fra kommunesektoren, næringslivets organisasjoner, arbeidstakersammenslutningene, frivillige organisasjoner og statlige virksomheter.

Forumet skal ha en fast kjerne medlemmer bestående av ministre og andre toppledere. Kommunal- og distriktsministeren leder forumet, mens klima- og miljøministeren, utviklingsministeren, kunnskapsministeren og næringsministeren møter fast.

Topplederne i NHO, LO, KS, UN Global Compact Norge, Forum for utvikling og miljø, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, Nasjonal komité for agenda 2030 i UH-sektoren og Norges Bondelag (representerer også Norsk Bonde- og Småbrukarlag) deltar som faste medlemmer.

Møtene suppleres med fagfolk og ledere ut fra de temaene som tas opp, slik at sammensetningen vil variere fra gang til gang og inkludere flere.

Informasjon om møtene og andre oppdateringer om forumets arbeid publiseres fortløpende på denne siden.