På bakgrunn av smittesituasjonen i Oslo og retningslinjer fra Oslo kommune, har Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Utenriksdepartementet besluttet å flytte den nasjonale bærekraftskonferansen til 2. juni 2021.

Program Om konferansen

Har du spørsmål eller kommentarer?

Under konferansen vil det være anledning til å sende inn spørsmål og kommentarer via en løsningen som integreres her. Bruk anledningen til å stille spørsmål om det du er opptatt av!