16. Fred, velferd og velfungerende institusjoner

Fred er en forutsetning for bærekraftig utvikling. Dessverre er det fortsatt mange mennesker i verden som lever i konfliktfylte områder. I 2018 var det 70 millioner flyktninger, det høyeste antall FN har dokumentert. Vold, misbruk, korrupsjon og svake nasjonale institusjoner en utfordring i mange land.

Norge har et velfungerende rettsvesen og godt utbygde og velfungerende institusjoner. Demokrati, menneskerettigheter og rettssikkerhet er en bærebjelke. Ytringsfrihet og grunnleggende rettsvern er sikret.

Også Norge har utfordringer:

  • Vi har relativt lite vold, men antallet volds- og seksualsaker øker. Hvordan kan vi bekjempe volden i vårt samfunn?
  • Hvordan oppdage og forhindre arbeidslivskriminalitet, menneskehandel og moderne slaveri? Hvordan stanse utnyttingen av svake grupper?
  • Grensekryssende kriminalitet øker, inkludert miljøkriminalitet, terrorfinansiering, korrupsjon, hvitvasking og svindel. Hvordan bekjempe dette, samtidig som det internasjonale samarbeidet og en åpen verden kan bevares?

 

Om regjeringens arbeid med bærekraftsmål 16

Se eksempler på arbeid tilknyttet dette målet

 
Bodø Røde Kors
 
FN-sambandet
 
Framtidslaben Norge
 
Frelsesarmeen og Fretex
 
OsloMet
 
Salmon Group AS
 
SINTEF
 
Sopra Steria
 
SpareBank 1 SMN