Nettsted: https://smn.no og https://www.sparebank1.no/nb/smn/om-oss/barekraft.html

Bærekraftsbarometer: https://www.sparebank1.no/content/dam/SB1/bank/smn/foto/barekraft-og-lokalt/smn-barekraftsbarometer-2020.pdf

Lokasjon: Trondheim

Hovedarbeid med bærekraftsmålene

SpareBank 1 SMN har en styreforankret bærekrafts strategi. Banken har også en stor 35% eier gjennom samfunnet som fokuserer på bærekraft. Vi gjør mye og lanserer nå en løsning for å vise kundenes CO2 avtrykk basert på transaksjoner i digitalbanken. Vi har fokus på bærekraft i alle deler av konsernet – gjennom det vi gjør selv (redusere CO2), krav til våre leverandører, forventninger og krav til våre kunder. Og i all forretningsutvikling og produktutvikling. Vi planlegger også løsninger for å bidra til å endre vaner i mer bærekraftig retning.

Vi er i god bevegelse fra å snakke om det – til faktisk å gjøre det!

Og det gjør vi både som bedrift, men også gjennom å påvirke alle våre kunder og samarbeidspartnere i samme retning. Da monner det!

Bærekraftsbarometer

Blant mange ting vi gjør innenfor Bærekraft har vi laget ett bærekraftsbarometer som en del av det vi kaller konjunkturbarometer for Midt-Norge.

Ett grundig analysearbeid som gir god innsikt for hele regionen er tilgjengelig for alle beslutningstagere, bedrifter og privatpersoner.

Innsikt gir kunnskap og makt til å endre for å gi en bedre fremtid.

 

1. Utrydde fattigdom 2. Utrydde sult3. God helse og livskvalitet 4. God utdanning 5. Likestilling mellom kjønn 6. Rent vann og gode sanitærforhold 7. Rein energi til alle 8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst 9. Industri, innovasjon og infrastruktur11. Bærekraftig byer og lokalsamfunn12. Ansvarlig forbruk og produksjon 13. Stoppe klimaendringene16. Fred, velferd og velfungerende institusjoner

17. Samareid for å nå måla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake til bærekraftsmålene i Norge

Innholdet på denne siden er produsert av virksomheten selv. Virksomheten har samtykket til at innholdet publiseres.