1. Utrydde fattigdom

I 1990 levde 36 prosent av verdens befolkning i ekstrem fattigdom. I dag lever 10 prosent av verdens befolkning i ekstrem fattigdom. Til tross for denne framgangen er verden ikke i rute for å nå bærekraftsmål 1 om å utrydde ekstrem fattigdom innen 2030. Det er dessuten forventet at koronapandemien vil påvirke utviklingen negativt.

I Norge har det store flertallet høy levestandard og gode levekår. Økonomisk vekst, høy sysselsetting og gode velferdsordninger bidrar til mindre ulikheter og lite fattigdom i befolkningen.

Likevel har også Norge utfordringer knyttet til fattigdom:

    • Hvordan kan vi bidra til at færre barn vokser opp i husholdninger med vedvarende lavinntekt?
    • Hvordan sørger vi for at flere er i arbeid og dermed kan ta del i velstandsveksten?
    • Hvordan sikrer vi at flere med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en slipper til i arbeidslivet?
    • Hvordan skal vi bistå unge som står utenfor arbeid eller skole?

 

Om regjeringens arbeid med bærekraftsmål 1

Se eksempler på arbeid tilknyttet dette målet

 
Bodø Røde Kors
 
Ferd AS
 
FN-sambandet
 
Framtidslaben Norge
 
Friskus
 
Frelsesarmeen og Fretex
 
OsloMet
 
SINTEF
 
SpareBank 1 SMN