Nettsted: https://friskus.com/events

Lokasjon: Voss

Hovedarbeid med bærekraftsmålene

Trygge og bærekraftige lokalsamfunn bevares og skapes når det er mulig for alle å delta og bidra. På Friskus.com kan frivillige organisasjoner, lag, foreninger og kommunale enheter koordinere frivillige oppdrag og aktiviteter, rekruttere nye frivillige, og synliggjøre og samle sine tilbud på tvers av kommunen. Ved å skape et felles nettverk på en plass senker vi terskelen for deltakelse, samtidig som vi forenkler samarbeid mellom frivillige organisasjoner, lag, foreninger og kommunale enheter på tvers av organisasjonsgrenser. Det finnes et enormt mangfold av frivillige oppdrag og arrangementer i vårt langstrakte land – men det kan være vanskelig å finne frem til dem. Dette ønsker vi å gjøre noe med.

Sammen med våre medlemskommuner har vi siden 2017 jobbet sammen med frivilligheten og kommunale avdelinger for å knekke den digitale koden for deltagelse i aktivitet og sosiale felleskap. Brukermedvirkning og en interaktiv prosess i tverrfaglige prosjektgrupper har lagt grunnlaget for brukervennlig teknologi, hvor innbyggere, frivilligsentraler, frisklivssentraler, fritidsklubber, frivillige/ideelle organisasjoner, lag, foreninger, kulturavdelinger, og biblioteker har vært med. Sammen har vi bygd den digitale nøkkelen for at det skal være enkelt å kunne delta og bidra.

Tiden er inne for å satse på de sosiale bærekraftsmålene!

Bærekraftige lokalsamfunn handler i bunn og grunn om at de som bor der har kjekke ting å gjøre, får ta del i det som skjer, bidrar med det de kan, har venner og kjenner seg verdifulle. Vi sloss for at at lokalsamfunnene våre forblir bærekraftige og tuftet på tillit og trygghet.

Som sosial entreprenør forsøker vi å støtte kommuner slik at barn, unge og voksne raskest mulig løftes inn i aktivitet og sosiale meningsfulle fellesskap. Med over 2300 lag, organisasjoner og kommunale avdelinger registrert på friskus.com har vi opparbeidet oss unik erfaring med å tilrettelegge for sosiale møteplasser.

Barn og unge er framtiden til landet vårt. De nye innovatørene og de som skal ta vare på alt vi har. Vi har gjort det lett å satse på mennesker. Unge mennesker fortjener å få sponset medlemskontingenten sin, mener vi. Da kan man velge medlemskap i akkurat den organisasjonen en har lyst til. Derfor finner du Fritidskortet og kulturkortet i Friskus, som en mulig tildeling av midler direkte til enkeltpersoner.

Det skal være enkelt for alle å delta på meningsfulle aktiviteter – oppleve glede, tilhørighet og engasjement!  Friskus.com samler mennesker.

 

1. Utrydde fattigdom3. God helse og livskvalitet9. Industri, innovasjon og infrastruktur10. Mindre ulikskap11. Bærekraftig byer og lokalsamfunn

17. Samareid for å nå måla

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake til bærekraftsmålene i Norge

Innholdet på denne siden er produsert av virksomheten selv. Virksomheten har samtykket til at innholdet publiseres.