4. God utdanning

Stadig flere av verdens barn går på skole, men i 2018 var fortsatt 260 millioner barn uten skolegang.

I Norge får alle barn 10-årig grunnskole. I Pisaundersøkelsen 2015 oppnådde norske 15-åringer for første gang bedre resultater enn gjennomsnittet blant OECD-landene både i lesing, matematikk og naturfag.

Likevel har vi utfordringer:

  • Utdanningen skal være relevant for arbeidslivet. Hvordan skal vi få den kompetansen for omstilling og innovasjon som næringslivet og offentlig sektor trenger?
  • Gutter kommer dårligere ut enn jenter på alle nivåer i utdanningssystemet. Hva kan gjøres for å redusere kjønnsforskjellene?
  • Arbeidsmarkedsdeltakelse er nøkkelen for inntekter og velferdsrettigheter. Det er krevende å komme inn i arbeidslivet med funksjonsnedsettelser eller hull i CVen. Hva kan gjøres for at flere skal få en sjanse?

 

Om regjeringens arbeid med bærekraftsmål 4

Se eksempler på arbeid tilknyttet dette målet

 
Bodø Røde Kors
 
Ferd AS
 
FN-sambandet
 
Folkehøgskolerådet
 
Framtidslaben Norge
 
Frelsesarmeen og Fretex
 
NITO
 
OsloMet
 
SINTEF
 
Ombrukssenteret "Ombruk".
Sirkula IKS
 
SpareBank 1 SMN
 
Tekna