Bærekraftsmålene gjelder alle land og alle deler av samfunnet. Også Norge, som var pådriver for å få målene vedtatt i 2015. Regjeringen mener at Norge har et stort ansvar for å bidra til oppnåelsen av bærekraftsmålene innen 2030, både her hjemme og i resten av verden.

Det er bare ti år til bærekraftsmålene skal være innfridd. Norge har kommet langt i arbeidet med å nå bærekraftsmålene, men også vi har en vei å gå. For at Norges innsats skal bli mest mulig målrettet fremover vil regjeringen utarbeide en handlingsplan for bærekraftsarbeidet i Norge.

Den nasjonale handlingsplanen skal utarbeides som en stortingsmelding for å sikre bred forankring, og den skal være ferdig i løpet av våren 2021. Målet er å konkretisere arbeidet med bærekraftsmålene og tilpasse dem til norske forhold og norske utfordringer.

Fristen for å sende inn innspill gikk ut 30. november 2020.

Les på regjeringen.no:

 
Innspill til handlingsplanen Om regjeringens bærekraftsarbeid