Bærekraftsmålene gjelder alle land og alle deler av samfunnet. Også Norge, som var pådriver for å få målene vedtatt i 2015. Regjeringen mener at Norge har et stort ansvar for å bidra til oppnåelsen av bærekraftsmålene innen 2030, både her hjemme og i resten av verden.

Det er bare åtte år til bærekraftsmålene skal være innfridd. Norge har kommet langt i arbeidet med å nå bærekraftsmålene, men også vi har en vei å gå. For at Norges innsats skal bli mest mulig målrettet utarbeidet Solberg 2 regjeringen en handlingsplan for bærekraftsarbeidet i Norge.

Handlingsplanen ble utarbeidet som en stortingsmelding for å sikre bred forankring, og ble lagt frem for Stortinget våren 2021. Meldingen gjennomgår de 17 bærekraftsmålene og de 169 delmålene, og beskriver utfordringene for Norge.

Regjering Støre har besluttet at stortingsmeldingen skal behandles i Stortinget. Stortinget behandler meldingen våren 2022.

Les på regjeringen.no:

 

Innspill til handlingsplanen Om regjeringens bærekraftsarbeid