Lær mer om bærekraftsmålene

I Norge har vi kommet langt i arbeidet med å nå bærekraftsmålene, men vi har fortsatt en vei å gå for å løse samfunnsutfordringene vi står overfor. Under er målene beskrevet ut fra norske forhold og utfordringer. Klikk på fanene for informasjon om hvert enkelt mål.