17. Samareid for å nå målaBærekraftsmål 17 handler om det som kreves for at målene 1-16 skal nås, det vil si samarbeid og ansvar for helheten.

Norge er blant de landene som bruker størst andel av inntekten til utviklingssamarbeid for å hjelpe land som trenger bistand utenfra. Vi støtter arbeidet for å liberalisere handel med varer og tjenester fordi internasjonal handel er viktig for at land kan utnytte sine komparative fortrinn. Norsk bistand bidrar til tiltak innen alle bærekraftsmålene.

Målet om bedre samarbeid er relevant også innenlands:

  • Hvordan kan vi skape bedre helhet i forvaltningen, slik at innbyggere og foretak får mer sammenhengende tjenester?
  • Hvordan kan vi fremme velfungerende partnerskap innenfor det offentlige og mellom det offentlige, det private og sivilsamfunnet?
  • Hvordan kan vi stimulere til samarbeid mellom ulike sektorer?

Se eksempler på arbeid tilknyttet dette målet

 
Containerservice Ottersøy AS
 
Norwegian Plastic Recycling - NOPREC
 
Fjordkraft
 
Motitech AS
 
FN-sambandet
 
Agder energi
 
Bodø Røde Kors
 
SINTEF
 
Framtidslaben Norge
 
OsloMet
 
Folkehøgskolerådet
 
Tekna
 
Ferd AS