Kristiansand 19. mars 2019
Agder Energi Varme utvider fjernkjølenettet slik at flere bygg i Kristiansand sentrum kan kjøles ned med sjøvann fra dypet av Byfjorden.

Nettsted: https://www.ae.no/

Bærekraftsrapport: våre bærekraftsmål

Lokasjon: Hovedkontor i Agder

Hovedarbeid med bærekraftsmålene

Vi utvikler innovative og fremtidsrettede løsninger gjennom målbevisst satsing på forskning og utvikling. Reduksjon i utslippet av klimagasser er i stor grad knyttet til
bruk av fossil energi, som kan elektrifiseres. Agder Energi er pådriver i arbeidet med Elektric Region Agder. Sentralt i denne ambisjonen om å bli fullelektrifisert innen 2030,
er samarbeidet mellom det offentlige og privat næringsliv.

Målet vårt er å drive virksomheten på en bærekraftig og etisk ansvarlig måte. Agder Energi har satt FNs 17 bærekraftmål på agendaen, og valgt ut bærekraftmål 7, 9,11,
12, 13 og 17 for virksomhetenes arbeid. Våre bærekraftmål skal gi et tydelig bidrag til
å stoppe klimaendringene innen 2030, og omfatter hele vår virksomhet. I et normalår produserer Agder Energi 8,2 TWh fornybar vannkraft, men sørger også for at andre løsninger innen fornybar energi utnyttes.

Et eksempel her er produksjonen av fleksibel og fornybar fjernvarme, som avlaster strømnettet i urbane strøk, og utnytter spillvarme og energi som ellers ville gått tapt. Denne virksomhetens mål for 2020 er at fornybarandelen i fjernvarmen er minst 99 prosent.

For å lykkes med bærekraftmålene trengs det også nye og sterke partnerskap. Agder Energi samarbeider derfor med myndigheter, eksterne eksperter, organisasjoner og andre interessenter for å fremme bærekraft og elektrifisering av samfunnet. I tillegg deltar virksomheten aktivt i nettverk som fremmer bærekraft og klimasaken: Global Compact,Skift og Klimapartner.

7. Rein energi til alle17. Samareid for å nå måla

 

 

 

Tilbake til bærekraftsmålene i Norge

Innholdet på denne siden er produsert av virksomheten selv. Virksomheten har samtykket til at innholdet publiseres.