Kristiansand 19. mars 2019
Agder Energi Varme utvider fjernkjølenettet slik at flere bygg i Kristiansand sentrum kan kjøles ned med sjøvann fra dypet av Byfjorden.

Agder Energi er en av landets største produsenter av ren, fornybar vannkraft. Oppdraget
vårt er å levere ren energi for at samfunnet skal fungere, nå og for fremtiden.

Nettsted: https://www.ae.no/

Bærekraftsrapport: våre bærekraftsmål

Lokasjon: Hovedkontor i Agder

Hovedarbeid med bærekraftsmålene

Vi utvikler innovative og fremtidsrettede løsninger gjennom målbevisst satsing på forskning
og utvikling. Reduksjon i utslippet av klimagasser er i stor grad knyttet til bruk av fossil
energi, som kan elektrifiseres. Agder Energi er pådriver i arbeidet med Elektric Region
Agder. Sentralt i denne ambisjonen om å bli fullelektrifisert innen 2030, er samarbeidet
mellom det offentlige og privat næringsliv.

Målet vårt er å drive virksomheten på en bærekraftig og etisk ansvarlig måte. Agder Energi
har satt FNs 17 bærekraftmål på agendaen, og valgt ut bærekraftmål 7, 9,11, 12, 13 og 17
for virksomhetenes arbeid. Våre bærekraftmål skal gi et tydelig bidrag til å stoppe
klimaendringene innen 2030, og omfatter hele vår virksomhet. I et normalår produserer
Agder Energi 8,2 TWh fornybar vannkraft, men sørger også for at andre løsninger innen
fornybar energi utnyttes.

Et eksempel her er produksjonen av fleksibel og fornybar fjernvarme, som avlaster
strømnettet i urbane strøk, og utnytter spillvarme og energi som ellers ville gått tapt.
Denne virksomhetens mål for 2020 er at fornybarandelen i fjernvarmen er minst 99
prosent.

For å lykkes med bærekraftmålene trengs det også nye og sterke partnerskap. Agder Energi
samarbeider derfor med myndigheter, eksterne eksperter, organisasjoner og andre
interessenter for å fremme bærekraft og elektrifisering av samfunnet. I tillegg deltar
virksomheten aktivt i nettverk som fremmer bærekraft og klimasaken: Global Compact,
Skift og Klimapartner.

7. Rein energi til alle17. Samareid for å nå måla

 

 

 

Tilbake til bærekraftsmålene i Norge

Innholdet på denne siden er produsert av virksomheten selv. Virksomheten har samtykket til at innholdet puliseres.