7. Rein energi til alle

Verden beveger seg mot renere energi som blir mer bærekraftig og allment tilgjengelig. 87 prosent av verdens befolkning har tilgang til moderne elektrisitet.

I Norge er alle sikret tilgang på energi. Det aller meste av produksjonen av elektrisitet er basert på fornybare kilder, i hovedsak vannkraft. Medregnet transportsektoren utgjør fornybar energi om lag 69 prosent av samlet energiforbruk i Norge. Dette er svært høyt sett i internasjonal sammenheng

Likevel er det utfordringer:

  • Hvordan kan vi legge til rette for energieffektivisering og ytterligere overgang fra fossil til fornybar energi?
  • Hvordan sikrer vi utbygging av fornybar energi med små konflikter og bærekraftig arealbruk?
  • Effektiv, sikker og stabil energitilgang er et konkurransefortrinn og en kilde til økonomisk vekst. Hvordan kan dette fortrinnet best utnyttes?
  • Norges olje- og gassproduksjon sysselsetter mange og er en økonomisk bærebjelke. Hvordan kan energinæringen omstilles som del av det grønne skiftet?

 

Om regjeringens arbeid med bærekraftsmål 7

Se eksempler på arbeid tilknyttet dette målet

 
Agder energi
 
Bodø Røde Kors
 
Ferd AS
 
Fjordkraft
 
FN-sambandet
 
Framtidslaben Norge
 
Frelsesarmeen og Fretex
 
OsloMet
 
Plan- og bygningsetaten
 
SINTEF
 
SpareBank 1 SMN
 
Statsbygg