7. Rein energi til alle

Verden beveger seg mot renere energi som blir mer bærekraftig og allment tilgjengelig. 87 prosent av verdens befolkning har tilgang til moderne elektrisitet.

I Norge er alle sikret tilgang på energi. Det aller meste av produksjonen av elektrisitet er basert på fornybare kilder, i hovedsak vannkraft. Medregnet transportsektoren utgjør fornybar energi om lag 69 prosent av samlet energiforbruk i Norge. Dette er svært høyt sett i internasjonal sammenheng

Likevel er det utfordringer:

  • Hvordan kan vi legge til rette for energieffektivisering og ytterligere overgang fra fossil til fornybar energi?
  • Hvordan sikrer vi utbygging av fornybar energi med små konflikter og bærekraftig arealbruk?
  • Effektiv, sikker og stabil energitilgang er et konkurransefortrinn og en kilde til økonomisk vekst. Hvordan kan dette fortrinnet best utnyttes?
  • Norges olje- og gassproduksjon sysselsetter mange og er en økonomisk bærebjelke. Hvordan kan energinæringen omstilles som del av det grønne skiftet?

Se eksempler på arbeid tilknyttet dette målet

 
Agder energi
 
Bodø Røde Kors
 
Ferd AS
 
Fjordkraft
 
FN-sambandet
 
Framtidslaben Norge
 
Frelsesarmeen og Fretex
 
OsloMet
 
Plan- og bygningsetaten
 
SINTEF
 
SpareBank 1 SMN
 
Statsbygg