Nettsted: https://www.oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/#gref

Lokasjon: Oslo

Hovedarbeid med bærekraftsmålene

Noe av arbeidet vi gjør er:

Handlingsprogram for økt byliv på Grønland og Tøyen     Overvannshåndtering

Nye boligkvaliteter    Bykuben    Futurebuilt    Arkitekturpolitikk for Oslo

Fjordbyen  Oslotrær   Klimakriterier    Bilfritt byliv

 

6. Rent vann og gode sanitærforhold 7. Rein energi til alle9. Industri, innovasjon og infrastruktur11. Bærekraftig byer og lokalsamfunn12. Ansvarlig forbruk og produksjon 13. Stoppe klimaendringene

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake til bærekraftsmålene i Norge

Innholdet på denne siden er produsert av virksomheten selv. Virksomheten har samtykket til at innholdet publiseres.