10. Mindre ulikskap

Økonomisk vekst har bidratt til at flere land har blitt rikere og at antall fattige er redusert. Forskjellene mellom innbyggerne er mindre i rike land enn i fattige.

Sammenliknet med de fleste andre land har Norge små inntektsforskjeller, men de øker. Høy sysselsetting bidrar til mindre ulikhet. Overføringer fra staten kompenserer for tap av inntekt ved arbeidsledighet, sykdom og uførhet.

Likevel er det også utfordringer:

  • Hvordan bekjempe rasisme, religiøs diskriminering, antisemittisme, sosial kontroll og fordommer basert på kjønn, seksuell identitet og etnisitet?
  • Arbeid er den viktigste veien til inntekt. I Norge er det relativt mange som står utenfor arbeidslivet som følge av sykdom eller nedsatt arbeidsevne. Hvordan kan vi styrke inkludering og integrering i arbeidsmarkedet, slik at vi får økt sysselsetting blant utsatte grupper?
  • Mange virksomheter setter ulikhet og mangfold på agendaen som en del av deres samfunnsansvar, og de inkluderer folk som står utenfor. Hvordan kan næringslivet og offentlig sektor gjøre mer?

 

Om regjeringens arbeid med bærekraftsmål 10

Se eksempler på arbeid tilknyttet dette målet

 
Bodø Røde Kors
 
Equality Check
 
Ferd AS
 
FN-sambandet
 
Framtidslaben Norge
 
Frelsesarmeen og Fretex
 
Friskus
 
Motitech AS
 
OsloMet
 
SINTEF
 
Sopra Steria
 
Stabæk Fotball gatelag
 
Tekna