Nettsted: https://www.stabak.no/samfunnsansvar/gatelaget/dette-er-gatelaget

Hovedarbeid med bærekraftsmålene

Stabæk Fotball startet i august 2013 ett lavterskel aktivitetstiltak for mennesker med rusrelaterte utfordringer i Bærum kommune. Fotballen har en enorm kraft. Den er inkluderende og engasjerende. Toppfotballen ønsker å bruke sin posisjon til å utgjøre en forskjell for en svært vanskeligstilt gruppe i samfunnet. Målet er å skape en bedre hverdag for utøverne.

Idrettens aktivitetsfokus og inkluderende vesen vil kunne medvirke til bedre helse, psykisk og fysisk, og ernæringsmessige gevinster for rusmiddelavhengige. Dette vil gi økt mestringsevne og medborgerskap for den enkelte og på sikt også få deltakerne i prosjektet tilbake i en jobb.

Opptrening av den fysiske mestringsevnen kan bidra til å styrke identitetsopplevelsen og bedrer selvfølelsen. Fysisk trening er en flott arena der man kan tilrettelegge for mestring. God/bedret fysisk form beskytter mot belastede livserfaringer, virker muskelavspennende og dermed beroligende.

Bevisstgjøring av viktigheten av et riktig kosthold er et sentralt tema i opplegget. Målgruppen har erfaringsmessig store mangler på dette området. Det serveres frokost til deltagerne i prosjektet. Det legges også vekt på kosthold på turer og turneringer.

 • Felleskap og sosial trening
 • Fysisk aktivitet, lagspill og team mestring
 • Praktisk læring og mestring
 • Ordinært arbeid, kosthold, kommunikasjon
 • Omsorg og respekt
 • Veiledning og bistand – eksternt og intern
 • Fysisk trening

Partnere og støttespillere

Vi har samarbeid med Bærum kommune, rådgivning for rus og psykisk helse og NAV i Bærum. Videre har vi tett dialog med ordfører og politikere, hovedutvalg for bistand og omsorg, Ungdomstjenesten, Utekontakten, Administrasjon, seksjon psykisk helse og rus i Bærum kommune. Bekkestua Rotary Club, Stabæk Fotball frivillige, Stabæk Fotball, Høvikveien Kjøtt og Kolonial, Pågen, Synnøve Finden, Nadderudhallen som alle er gode støttespillere.

Utviklingsmål

 • Bevisstgjøring av egen helse gjennom fysisk aktivitet
 • Bygge sosiale relasjoner
 • Trygghet
 • Trivsel
 • Tilhørighet
 • Fellesskapsfølelse
 • Mestringsarena
 • Nye utfordringer

Ved å danne et fotballag og en treningsgruppe vil vi motivere deltagerne til å ta del i et felleskap. Gruppen vil bestå av utøvere, trenere og frivillige hjelpere og alle bidrar med praktiske oppgaver knyttet til et lag.

ET TITALLS PERSONER ER KOMMET UT I JOBBB SIDEN 2013 – DET ER BÆREKRAFT DET!

 

3. God helse og livskvalitet8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst10. Mindre ulikskap

17. Samareid for å nå måla

 

 

 

 

 

Tilbake til bærekraftsmålene i Norge

Innholdet på denne siden er produsert av virksomheten selv. Virksomheten har samtykket til at innholdet publiseres.