11. Bærekraftig byer og lokalsamfunnMer enn halvparten av verdens befolkning bor i byer, og andelen ventes øke til 60 prosent i 2030. Byene står for 70 prosent av alle klimagassutslipp. Samtidig skaper urbanisering muligheter for at mennesker kan leve gode liv og utvikle seg økonomisk og sosialt.

I Norge har vi få bostedsløse, relativt lav kriminalitet og i hovedsak trygge byområder. Byene vokser, og det er behov for utbygging av alle typer infrastruktur. Mange kommuner og fylkeskommuner arbeider aktivt med bærekraftmålene i sin samfunnsplanlegging.

Likevel er det også utfordringer:

  • Norge har høy boligkvalitet og ingen slum, men det er dyrt å komme inn på boligmarkedet. Hvordan forhindrer vi sosiale forskjeller mellom bydeler og opphoping av utfordringer i visse områder?
  • Hvordan kan kollektivtransporten bli mer tilgjengelig i områder med spredt bebyggelse og for grupper av eldre og funksjonshemmede?
  • Bygg- og anleggsvirksomheten står for 24 prosent av avfallsproduksjonen og byggene for 40 prosent av innenlands energiforbruk. Hvordan kan byplanlegging og byggeregler bidra til å redusere miljøkonsekvensene?
  • Hvordan kan god planlegging bidra til tilgjengelige grøntområder og trygge offentlige rom, samtidig som byene vokser gjennom fortetting?

 

Om regjeringens arbeid med bærekraftsmål 11

Se eksempler på arbeid tilknyttet dette målet

 
Bodø Røde Kors
 
Ducky
 
Ferd AS
 
FN-sambandet
 
Framtidslaben Norge
 
Frelsesarmeen og Fretex
 
Fremtenkt
 
Friskus
 
Motitech AS
 
OsloMet
 
Plan- og bygningsetaten
 
Posten Norge
 
SafeBikely AS
 
Salmon Group AS
 
SINTEF
 
Ombrukssenteret "Ombruk".
Sirkula IKA
 
SpareBank 1 SMN
 
Statsbygg
 
Tekna