Nettsted: https://www.safebikely.com/

Lokasjon: Trondheim

Hovedarbeid med bærekraftsmålene

Hvis flere velger sykkel over passive framkomstmidler vil dette bidra til et samfunn med bedre helse og flere bærekraftige byer, samt at det kan motvirke klimaendringene. For å realisere målsetningen, samarbeider vi tett med organisasjoner og ansatte i både offentlig og privat sektor.

Vi jobber aktivt med en forretningsmodell som minimerer forbruket og miljøutslippet i produksjonen. Anstendig arbeid og økonomisk vekst er godt implementert i bedriftens produksjonsrutiner og prognoser for videre vekst.

SafeBikely har så langt levert smarte og trygge sykkelskap til 14 norske kommuner. Sykkelskapene trenger ikke å påkobles strømnett eller wifi ved utplassering. Syklisten får enetilgang via appen som er gratis å laste ned.

 

3. God helse og livskvalitet8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst11. Bærekraftig byer og lokalsamfunn12. Ansvarlig forbruk og produksjon 13. Stoppe klimaendringene

17. Samareid for å nå måla

 

 

 

 

 

 

Tilbake til bærekraftsmålene i Norge

Innholdet på denne siden er produsert av virksomheten selv. Virksomheten har samtykket til at innholdet publiseres.