Skal vi lykkes i nå målene innen 2030 må alle deler av samfunnet bidra. Under finner du eksempler på ulike virksomheters bidrag til at Norge når bærekraftsmålene.

Ved å løfte frem det gode arbeidet som skjer allerede håper vi å kunne inspirere til handling.

Vi vil også høre hvordan du og din virksomhet jobber for å nå ett eller flere av målene. Her kan du dele deres historie.