Nettsted: www.viken.no

Hovedarbeid med bærekraftsmålene

Fem bedrifter, godt spredt i Viken, danner nå nettverk for å kunne møte FNs bærekraftsmål. Etableringen er et resultat av krisepenger fra fylke og regjering – og et ønske om å utgjøre en forskjell.

  • Digitaliserings-, robotiserings- og elektrifiseringsbedriften Goodtech (Oslo, Moss og Fredrikstad, blant annet)
  • Flyindustribedriften GKN Aerospace (Kongsberg)
  • Klesbedriften Holzweiler Items (Lysaker, Bærum)
  • Innovasjonsbedriften Semcon (Kongsberg)
  • Sundvolden hotell på Krokskogen

Selv om det foreløpig bare er fem bedrifter i nettverket, dekker disse et bredt spekter av forskjellige bransjer. Bedriftene er dessuten lokalisert i ulike geografiske områder og av varierende størrelse. Til sammen utgjør de på mange måter det mangfoldet som preger Viken-samfunnet. Det de har til felles er ønsket om å bidra til bærekraftige løsninger hver for seg, og sammen. De har alle søkt om midler til kompetanseheving, og fått det. Et av kriteriene for å få midler var at tiltaket skulle vise koblinger til bærekraftsmålene.

Fra Vikens side er denne satsingen på bærekraft et bevisst, politisk valg, og nedfelt i samarbeidsplattformen i Viken: «Fylkesrådet vil bygge sin politikk og sine prioriteringer på FNs bærekraftsmål og planetens tålegrenser. I tråd med regionsreformen skal fylkeskommunene også i større grad mobilisere og samarbeide med kommuner, bedrifter, kultur og frivillighet for påvirke samfunnsutviklingen».

3. God helse og livskvalitet6. Rent vann og gode sanitærforhold 7. Rein energi til alle 8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst 9. Industri, innovasjon og infrastruktur11. Bærekraftig byer og lokalsamfunn12. Ansvarlig forbruk og produksjon 13. Stoppe klimaendringene

17. Samareid for å nå måla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake til bærekraftsmålene i Norge

Innholdet på denne siden er produsert av virksomheten selv. Virksomheten har samtykket til at innholdet publiseres.