3. God helse og livskvalitet

Barnedødeligheten er redusert og levealderen stiger i nesten hele verden. Globalt er den forventede gjennomsnittlige levealderen 73,2 år.

I Norge har vi et godt helsesystem og befolkingen har jevnt over god helse. Forventet levealder for menn er 79,7 år og for kvinner 83,6 år.

Likevel har også Norge utfordringer:

  • Helse påvirkes av levevaner som kosthold, fysisk aktivitet, tobakk og alkohol. I Norge er overvekt en utfordring. Røyking er den enkeltfaktoren som bidrar mest til sykdom og for tidlig død. Mange har rusutfordringer. Hvordan kan vi arbeide for å endre skadelige levevaner?
  • Psykisk helse er en viktig del av folkehelsen. Hva kan gjøres for å forbedre den psykiske helsen?
  • Hvordan kan vi arbeide for å hindre at smittsomme sykdommer sprer seg?
  • Det er sosiale forskjeller i levealder og livskvalitet. Hvordan kan vi unngå utenforskap og at flere blir avhengige av trygd?

 

Om regjeringens arbeid med bærekraftsmål 3

Se eksempler på arbeid tilknyttet dette målet

 
Bodø Røde Kors
 
Ferd AS
 
FN-sambandet
 
Framtidslaben Norge
 
FORUT
 
Friskus
 
Frelsesarmeen og Fretex
 
Motitech AS
 
OsloMet
 
SafeBikely AS
 
Salmon Group AS
 
SINTEF
 
SpareBank 1 SMN
 
Stabæk Fotball gatelag