Nettsted: https://www.rodekors.no/lokalforeninger/nordland/bodo/ og
https://irisnytt.iris-salten.no/artikler/fra-mottak-til-meningsfullt-arbeid-article1941-1111.html

Lokasjon: Bodø

Hovedarbeid med bærekraftsmålene

Omatt mottar EE-avfall fra avfallsselskap og butikker; tester, rengjør og reparerer dette; og sørger for at dette kan brukes om igjen fremfor å gjenvinnes. Også komponenter fra produkter som ikke lar seg reparere blir tatt ut og brukt på nytt. Slik bidrar vi til å løfte avfall opp i avfallshierarkiet fra material- og energigjenvinning til ombruk, og til mer bærekraftig produksjon og forbruk.

Verkstedet har blitt drevet med frivillig arbeidskraft fra blant annet flyktningmottak, skoleelever i praksis fra de videregående skolene i Bodø og personer på arbeidstrening via Nav, og varene blir solgt i bruktbutikken til Bodø Røde Kors. Dermed skapes meningsfylt arbeid for personer som ellers kunne blitt stående utenfor arbeidslivet, og vi bidrar til å ta vare på kunnskap om reparasjoner, som blir stadig mer sjelden i dagens samfunn, og som er viktig for å oppnå en sirkulær økonomi.

Salget av de elektriske produktene i Røde Kors sin bruktbutikk har gått svært bra, og bidrar til inntekter som kan brukes til samfunnsnyttige formål.

Gjennom etableringen av Omatt har aktører fra ulike deler av samfunnet gått sammen og lykkes i å etablere et konsept som kan stå på egne bein og som kan overføres til andre lokalsamfunn i Norge.

8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst10. Mindre ulikskap11. Bærekraftig byer og lokalsamfunn12. Ansvarlig forbruk og produksjon 13. Stoppe klimaendringene

17. Samareid for å nå måla

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake til bærekraftsmålene i Norge

Innholdet på denne siden er produsert av virksomheten selv. Virksomheten har samtykket til at innholdet publiseres.