8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Omtrent halvparten av verdens befolkning tjener for lite til at de kan leve av lønnen sin. Å skape arbeidsplasser er derfor en stor utfordring for  mange land.

I Norge har vi de siste 25 årene hatt høyere økonomisk vekst, høyere sysselsettingsgrad og lavere arbeidsledighet enn de fleste andre industriland.

Likevel er det utfordringer også i Norge:

  • Hvordan kan norsk økonomi gjøres mindre sårbar for svingninger i petroleumsvirksomheten og på lengre sikt mindre avhengig av den?
  • Hvordan kan økonomien vokse uten miljøødeleggelser og vekst i avfallsmengden?
  • Andelen i arbeid i Norge har utviklet seg svakere enn i flere andre land. Mange innvandrergrupper har lav yrkesdeltakelse. Færre enn halvparten av de med nedsatt funksjonsevne er i arbeid. Hva kan gjøres for å redusere utenforskap og få flere i arbeid?
  • Digitalisering, robotisering og automatisering vil endre behovet for kompetanse og arbeidskraft og utfordre relasjonene i arbeidslivet. Hvordan opprettholde «den nordiske velferdsmodellen» når raske endringer setter modellen på prøve?

 

Om regjeringens arbeid med bærekraftsmål 8

Se eksempler på arbeid tilknyttet dette målet

 
Bodø Røde Kors
 
Ferd AS
 
FN-sambandet
 
Framtidslaben Norge
 
Frelsesarmeen og Fretex
 
NITO
 
OsloMet
 
Posten Norge
 
SafeBikely AS
 
SINTEF
 
Ombrukssenteret "Ombruk".
Sirkula IKS
 
SpareBank 1 SMN
 
Statsbygg
 
Stabæk Fotball gatelag
 
Tekna