Nettsted: https://www.postennorge.no/

Års- og bærekraftsrapport: Års- og bærekraftsrapport 2020 (postennorge.no)

Hovedarbeid med bærekraftsmålene

Posten Norge har jobbet systematisk med bærekraft siden 2010. Bærekraft er en integrert del av vår forretningsmodell, og ett av våre strategiske hovedmål. Det handler om fotavtrykket vi lager i verden, vårt felles ansvar og vår konkurranseevne.

Bransjen vår er en del av problemet, og dermed også en del av løsningen. Derfor har vi i en årrekke gått i bresjen for å elektrifisere norsk transportbransje gjennom å teste og ta i bruk mer miljøsmarte kjøretøy. Dette har blant annet ført til at vårt CO2-utslipp er redusert med 45% siden 2012, og at vi nå har utslippsfri postdistribusjon i 49 byer over hele Norge.

Med utgangspunkt i våre interessenter og omfanget av vår virksomhet, er det fem av målene som utpeker seg. Det er her vi kan gjøre en positiv forskjell som skaper langsiktige verdier for miljø, mennesker og egen virksomhet.

Mål 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst

8. Anstendig arbeid og økonomisk vekstVi er en stor arbeidsgiver, vi har mange underleverandører, og vi har ansvar for at ansatte i hele vår verdikjede har anstendige vilkår, arbeidsforhold og like muligheter.

 

Mål 9 Innovasjon og infrastruktur

9. Industri, innovasjon og infrastruktur

Posten utgjør en viktig del av Nordens infrastruktur. Innovasjon er helt nødvendig for å være relevant også i fremtiden.

 

 

Mål 11 Bærekraftige byer og samfunn

11. Bærekraftig byer og lokalsamfunnByene står for 75% av globale karbonutslipp og nullutslippstransport er en viktig del av målet om bærekraftige byer og samfunn. Her er bylogistikk er viktig.

 

Mål 13 Stoppe klimaendringene

13. Stoppe klimaendringeneVi er en stor transportvirksomhet, noe som betyr at vi har mye å bidra med. Transportsektoren står for 15% av globale utslipp og 30% av utslippene i Norge. Hvis transportsektoren ikke reduserer utslippene, vil ikke verden oppfylle sine klimamål.

 

Mål 17 Samarbeid for å nå målene

17. Samareid for å nå målaSamarbeid på flere nivåer er nødvendig for å nå globale og lokale bærekraftmål.

 

 

 

Tilbake til bærekraftsmålene i Norge

Innholdet på denne siden er produsert av virksomheten selv. Virksomheten har samtykket til at innholdet publiseres.