13. Stoppe klimaendringene

Klimaendringene er vår tids største utfordring. Effekten av klimaendringene er synlige over hele verden, og rammer de fattigste hardest. Klimaendringen kjenner ingen landegrenser. 2019 er det foreløpig varmeste året som er registrert.

Norge har to typer utfordringer:

  • Parisavtalen er grunnlaget for norsk klimapolitikk. Målet er å redusere utslipp av klimagasser med opp mot 55 prosent sammenliknet med 1990. Norge skal bli klimanøytralt i 2030 og være et lavutslippssamfunn i 2050. Hvilke virkemidler er effektive for å nå disse målene?
  • Infrastrukturen er bygget for det klimaet vi er vant til. Nå ventes mer regn og økt fare for overvann, stormflo, flom og skred. Skadepotensialet øker med byvekst og befolkningsvekst. Hvordan kan vi styrke arbeidet med forebygging, klimatilpasning og beredskap mot naturfare?

Se eksempler på arbeid tilknyttet dette målet

 
Salmon Group AS
 
Metapod AS
 
Fjordkraft
 
FN-sambandet
 
Bodø Røde Kors
 
SINTEF
 
Framtidslaben Norge
 
OsloMet
 
Folkehøgskolerådet
 
Tekna
 
Ferd AS