Kontorlandskap. Foto: SenseOn

Nettsted: www.senseon.no

Lokasjon: Oslo

Hovedarbeid med bærekraftsmålene

I en tid preget av ressurssløsing og miljøutfordringer, tar SenseOn ansvar i arbeidet for bærekraft og sirkulærøkonomi. I 2019 alene ble det brukt 6 milliarder NOK på kontormøbler i Norge, hvorav utrolige 140 000 tonn blir kastet hvert år. Det som er enda mer forbløffende, er at 37 000 tonn av disse møblene fremdeles er brukbare, med en estimert verdi på over 500 millioner kroner.

SenseOn har tatt utfordringen på alvor og utvikler en digital løsning som ikke bare effektiviserer administrasjonen, men også fremmer en sirkulær og bærekraftig drift av løsinventar. Gjennom en avansert styringsplattform gir SenseOn bedrifter i privat og offentlig sektor full kontroll over livssyklusen til ressurser som kontormøbler, digitale enheter, arbeidstøy, kunst og mer.

Vår digitale løsning gir bedrifter en omfattende oversikt, sømløs operativ drift og effektiv ressursforvaltning. Vi fokuserer på å gjøre forvaltning, bruk og gjenbruk av ressurser enklere ved å bruke teknologi til å omdanne visjoner om et sirkulært samfunn til virkelighet.

Gjennom registrering av hele møbelflåten i vårt digitale styringssystem gir SenseOn verdifull data som viser ombruksverdi. Dette muliggjør enkel drift, forvaltning og livsforlengende tiltak, samtidig som det øker ombruksmulighetene og letter videreformidling til annenhåndsmarkedet. Dataene vi samler gir et solid grunnlag for smarte valg vedrørende forvaltning, anskaffelse og maksimering av møbelflåtens levetid.

SenseOn tar bærekraftsmålene på alvor. Ved å styre drift, forvaltning og ombruk basert på materialregisteret, tilbyr vi en livssyklussporing som gir reelt datagrunnlag for klima- og økonomirapporter. Vi tror at gjennom teknologisk innovasjon kan vi ikke bare redusere ressurssløsing, men også legge grunnlaget for en mer bærekraftig fremtid.

SenseOn er stolt av å være en del av det positive skiftet mot bærekraft, og vi håper at vårt arbeid inspirerer andre til å handle for en bedre verden.

 

12. Ansvarlig forbruk og produksjon 13. Stoppe klimaendringene

17. Samareid for å nå måla

 

 

 

 

Tilbake til bærekraftsmålene i Norge

Innholdet på denne siden er produsert av virksomheten selv. Virksomheten har samtykket til at innholdet publiseres.