Nettsted: https://www.ducky.eco/ 

Lokasjon: Trondheim

Hovedarbeid med bærekraftsmålene

⅔ av verdens utslipp stammer fra vår egen atferd, og vi vil ikke klare å nå bærekraftsmålene uten at vi også endrer vår egen atferd. Forskning viser også at atferdsendring starter med handling. Derfor har Ducky utviklet flere digitale verktøy basert på klimadata og NTNU-forskning, for å skape grønt engasjement og løsninger for folk flest.

Vi har levert data og tjenester til klimakutt til offentlige og private aktører siden 2015. Verktøyene forsyner politikere, offentlig sektor, næringslivet og enkeltpersoner med enkel og pålitelig informasjon om klimafotavtrykk for å sette tydelige klimamål og redusere klimagassutslippene.

Vårt felles fotavtrykk må reduseres. Enkeltpersoner ønsker å bidra, men vet ikke hvordan. I dag har klimapolitikken fullt fokus på å kutte de direkte utslippene, mens innbyggernes personlige fotavtrykk – indirekte utslipp – er utelatt fra regnskapet. Men verden vil ikke nå utslippsmålene, hvis ikke indirekte utslipp inkluderes.

I 2020, bevilget Forskningsrådet støtte til utvikling av vårt nyeste prosjekt Folkets Fotavtrykk, hvor offentlige og private aktører går sammen for å motivere enkeltpersoner til en mer bærekraftig livsstil gjennom et felles og interaktivt klimakart. Gjennom prosjektet viser vi at klimamålene nås ved at innbyggere, næringsliv og politikere samarbeider slik at vi oppnår målbare resultater.

Ducky har gjennomført vellykkede kampanjer som blant annet Klimakonkurransen for bedrifter og NM i Klima for videregående skoler med stor suksess. Flere gjennomført i samarbeid med partnere som Framtiden i våre hender og Natur og Ungdom. Kampanjene som gjennomføres skaper et stort engasjement og viser at vi alle, gjennom enkle valg i hverdagen, kan kutte CO2e-utslippene. Fra 12 000 elever, under NM i klima, til involvering av tusenvis av innbyggere, kan vi alle gjøre en stor forskjell for klima, miljø og bærekraft.

Ducky består i dag av 30 engasjerte medarbeidere som alle brenner for å gjøre en forskjell. Vi ønsker å bli flere for å betjene det et større marked, også internasjonalt.

 

11. Bærekraftig byer og lokalsamfunn12. Ansvarlig forbruk og produksjon 13. Stoppe klimaendringene

17. Samareid for å nå måla

 

 

 

 

 

Tilbake til bærekraftsmålene i Norge

Innholdet på denne siden er produsert av virksomheten selv. Virksomheten har samtykket til at innholdet publiseres.