Ansatte i FN-sambandet som viser frem den splitter nye oversettelsen av FNs bærekraftsmål til nord-samisk på kaia i Tromsø i oktober 2019. Foto: Svein Harald Lian

Nettsted: https://www.fn.no

Årsberetning: FN-sambandet årsberetning 2019

Lokasjon: Hovedkontor i Oslo, regionskontorer i Tromsø, Trondheim, Stavanger, Bergen og Kristiansand

Hovedarbeid med bærekraftsmålene

FN-sambandets formål er å spre kunnskap om FN og internasjonale spørsmål. Årlig møter vi 100.000 mennesker ansikt til ansikt, hovedsakelig barn og unge.

FN-sambandet inspirerer også kommuner og fylker til å jobbe med bærekraftsmålene i sine planer og strategier. FN-sambandet jobber tett opp til kommuner og på FNs bærekraftsmål, hjelper med å øke kunnskap og betydningen av å jobbe med målene og sette dem inn strategi og handlingsplaner. Vi anser oss som en kunnskapsleverandør med fokus på det helhetlige perspektivet.

FN-sambandet har etablert et større kommuneprosjekt, der kommunene kan henvende seg til oss når de skal i gang med jobben med å få bærekraftsmålene inn i det kommunale arbeidet. Vi har utviklet metodikk og verktøy som hjelper kommunene i oppstartsfasen av arbeidet.

I tillegg til å reise rundt og holde foredrag og workshops for kommuner og fylker, sitter FN-sambandet i et nettverk bestående av kommuner og fylker som er i front med dette arbeidet i tillegg til KMD, KS og SSB blant andre. Dette gir FN-sambandet god oversikt over hva som gjøres på feltet og har åpnet opp for et godt samarbeid med KS om regionale samlinger for kommuner. FN-sambandets styrke er å formidle helheten i hva bærekraftsmålene handler om og sette dette inn i en lokal kontekst, og gjennom dette gi kommunen et godt utgangspunkt for sitt videre arbeid. FN-sambandet har vært ute i rundt 30 kommuner så langt.

Vi har som mål å være ledende i landet på informasjon om FNs bærekraftsmål, ikke bare til kommuner, men til barn, unge og befolkningen ellers. Vi tilbyr undervisningsopplegg i skoleverket og tilbyr foredrag, filmvisninger og andre aktiviteter. Vi har vært involvert i utviklingen av nye læreplaner som nå inkluderer undervisning om bærekraftig utvikling. I tillegg til informasjon om FNs bærekraftsmål og bærekraftig utvikling, tilbyr vi nedlastning av grafikk på bærekraftsmålene og annet materiale. Vi samarbeidet med UD om den opprinnelige oversettelsen av FNs bærekraftsmål til norsk, og har siden også oversatt målene til nord-samisk i samarbeid med UNESCO-kommisjonen. Tidligere i år samarbeidet vi med Kommunal- og moderniseringsdepartementet om en ny oversettelse til nynorsk av hovedmål og delmål, samt en revisjon av bokmåls- og samiskversjonen. All grafikk ble oppdatert og publisert på våre nettsider, og kan brukes av alle gratis.

1. Utrydde fattigdom 2. Utrydde sult3. God helse og livskvalitet 4. God utdanning 5. Likestilling mellom kjønn 6. Rent vann og gode sanitærforhold 7. Rein energi til alle 8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst 9. Industri, innovasjon og infrastruktur10. Mindre ulikskap11. Bærekraftig byer og lokalsamfunn12. Ansvarlig forbruk og produksjon 13. Stoppe klimaendringene 14. Livet i havet 15. Livet på land 16. Fred, velferd og velfungerende institusjoner

17. Samareid for å nå måla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake til bærekraftsmålene i Norge

Innholdet på denne siden er produsert av virksomheten selv. Virksomheten har samtykket til at innholdet publiseres.