Nettsted: https://www.folkehogskoleradet.no/

Bærekraftsrapport: https://www.folkehogskoleradet.no/berekraftvedtak

Lokasjon: Oslo

Hovedarbeid med bærekraftsmålene

De fem folkehøgskolestyrene (FHSR, NKF, FHF, IF og IKF) anerkjenner at vi befinner oss i en klimakrise som krever akutt handling. Vi ønsker å inspirere alle folkehøgskolene til økt innsats for å nå FNs 17 Bærekraftsmål, med særlig vekt på mål 13 om å stoppe klimaendringer og 4.7 om utdanning for bærekraftig utvikling, gjennom noen felles mål:

 • Innen 2030: Skolene reduserer klimagassutslipp med 40 prosent (med utgangspunkt i 2019) med særlig sikte på å redusere folkehøgskolenes flyreiser der dette ikke er en naturlig del av undervisningen.
  • Skoleårene 2020-23: Skolene har bærekraftig utvikling som sentralt tema for sin selvevaluering i løpet av tre år.
  • Innen 2021: Skolene bruker aktivt Globalvettreglene i planlegging av studieturer og annet globalt engasjement i skolens regi.
  • Alle skoler utarbeider en årlig lokal klimaplan og strategi for å nå bærekraftmålene.
  • Styrene vil legge til rette for at den enkelte skole finner gode løsninger.
  • Folkehøgskolerådet henstilles til å dele ut en bærekraftspris til en av folkehøgskole.

Skolene har nå kartlagt utslipp for 2019 ved bruk av et folkehøgskoletilpasset klimaregnskapsskjema.

4. God utdanning13. Stoppe klimaendringene17. Samareid for å nå måla

 

 

 

 

Tilbake til bærekraftsmålene i Norge

Innholdet på denne siden er produsert av virksomheten selv. Virksomheten har samtykket til at innholdet publiseres.