Nettsted:
https://salmongroup.no/

Bærekraftsrapport: https://salmongroup.no/wp-content/uploads/2018/11/Forprosjekt_SG_digital_NO.pdf

Lokasjon: Bergen

Hovedarbeid med bærekraftsmålene

Dersom man evner å se hele matsystemet som en felles, global utfordring, ser man at det handler om ressursforvaltning. SG har jobbet strategisk med dette over lang tid.

  • For ti år siden gjorde SG vurderinger av ingredienslisten til fôret som avviket fra standard i næringen. Vurderingen inkluderte bla. høyere marin andel i fôret av hensyn til fiskevelferd, kvalitet og ernæring. Ettertiden har vist at dette var riktig vurdering.
  • Videre og med ny viten som kom frem gjennom deres forstudie  – «Bærekraftig oppdrett av laks og ørret, hva er det?» (2018) – ble det tydelig at det er akkurat på dette området, gjennom fôret, at næringen har det største fotavtrykket
  • Siden sommeren 2019, har SG gjort flere konkrete grep med fôr-ingrediensene som har vakt oppmerksomhet globalt. Med bakgrunn i deres forstudie (2018) og LCA-analyse av fôret (2019, omtalt i SG Statusrapport (2020), har dette vært nyttet som styringsparameter for deres utviklingsstrategi på fôrsiden
  • Disse grepene har totalt redusert karbonfotavtrykket til fôret med 36%. I tillegg kommer nye ingredienser som insektmel (Metapod) og andre nye proteinkilder som vil gi ytterligere reduksjon

Dette arbeidet ga en ytterligere dimensjon til det strategiske arbeidet med utvikling av fôr og bevissthet rundt bærekraft.

2. Utrydde sult3. God helse og livskvalitet9. Industri, innovasjon og infrastruktur11. Bærekraftig byer og lokalsamfunn12. Ansvarlig forbruk og produksjon

13. Stoppe klimaendringene14. Livet i havet17. Samareid for å nå måla

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake til bærekraftsmålene i Norge

Innholdet på denne siden er produsert av virksomheten selv. Virksomheten har samtykket til at innholdet publiseres.