Nettsted: https://forut.no/

Lokasjon: Gjøvik

Hovedarbeid med bærekraftsmålene

FORUT arbeider særlig for at barn og kvinner skal få realisert sine rettigheter og at rusmidler og dårlig psykisk helse ikke hindrer trygghet og utvikling.

Vi arbeider med flere av bærekraftsmålene, men det viktigste målet for FORUT er nr. 3 om god helse og livskvalitet. At alle kan leve friske og sunne liv er en forutsetning for å oppnå bærekraftig utvikling. Vi har spesielt fokus på følgende delmål:

3.4) Innen 2030 redusere prematur dødelighet forårsaket av ikke-smittsomme sykdommer med en tredel gjennom forebygging og behandling, og fremme mental helse og livskvalitet.

3.5) Styrke forebygging og behandling av rusmiddelmisbruk, blant annet misbruk av narkotiske stoffer og skadelig bruk av alkohol.

Kjernen i vårt arbeid er samarbeid med lokale partnere i Asia og Afrika. Vi samarbeider også med næringslivsaktører, offentlig foretak og kommuner og enkeltmennesker som støtter oss. Samarbeid for å nå målene (mål 17) er derfor svært viktig: Sammen kan vi forandre verden.

I tillegg til det internasjonale programarbeidet, driver FORUT kampanjer i barnehager og skoler der bærekraftsmålene legger rammen for arbeidet med barn på en lystbetont og kreativ måte.

3. God helse og livskvalitet

17. Samareid for å nå måla

 

 

 

 

Tilbake til bærekraftsmålene i Norge

Innholdet på denne siden er produsert av virksomheten selv. Virksomheten har samtykket til at innholdet publiseres.