Hovedarbeid med bærekraftsmålene

Under har jeg lastet inn to YouTube videoer som viser håndtering av nedbør på grønne tak og i regnbed.

https://www.youtube.com/watch?v=-HAITziIj6I

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=2xdlmwCwMGE

Bildet viser forsøkstaket som ble anlagt i 2009 og som har gitt informasjon om hvordan nedbøren oppfører seg når det treffervegetasjonen.
Bildet viser et miniregnbed montert til et taknedløp og i bakgrunnen sees et større regnbed som mottar overvann fra P-plassen mm. på Grefsen i Oslo.

Slike blå-grønne løsninger bremser avrenningen og fremmer i vann pga. rensing og på land pga vegetasjonen. Etater, privat og offentlig må samarbeide for å lage den gode byen.

11. Bærekraftig byer og lokalsamfunn14. Livet i havet 15. Livet på land17. Samareid for å nå måla

 

 

Tilbake til bærekraftsmålene i Norge

Innholdet på denne siden er produsert av virksomheten selv. Virksomheten har samtykket til at innholdet publiseres.