Nettsted: https://www.sola.kommune.no/

Ny klima og miljøplan Sola kommune: Oppsummering-av-workshop-30-januar-2020

Møte i Kommuneplanutvalg den 01.09.2020: https://nyttinnsyn.sola.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=mote&moteid=430&

Lokasjon: Sola kommune

 

Hovedarbeid med bærekraftsmålene

 

3. God helse og livskvalitet 4. God utdanning 5. Likestilling mellom kjønn 6. Rent vann og gode sanitærforhold 7. Rein energi til alle 8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst 9. Industri, innovasjon og infrastruktur10. Mindre ulikskap11. Bærekraftig byer og lokalsamfunn12. Ansvarlig forbruk og produksjon 13. Stoppe klimaendringene 14. Livet i havet 15. Livet på land

17. Samareid for å nå måla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake til bærekraftsmålene i Norge

Innholdet på denne siden er produsert av virksomheten selv. Virksomheten har samtykket til at innholdet publiseres.