Nettsted: www.noisolation.com

Lokasjon: Oslo

Hovedarbeid med bærekraftsmålene

KOMP

Forebygging av ensomhet og sosial isolasjon blant eldre er et viktig tiltak for unngå psykiske og fysiske helseproblemer. Teknologi som den eldre mestrer er en rimelig måte å redusere ensomhet på, men mange eldre har liten kunnskap om hvilke hjelpemidler som finnes, og innlæring av ny teknologi er ofte vanskelig fordi mange ikke har erfaring med bruk av slik teknologi fra før. De har dermed få eller ingen “knagger” å henge den nye kunnskapen på.

Foto: Estera Kluczenko

I år har i tillegg nedstengning og besøksforbud gjort at mange eldre har mindre bevegelsesfrihet enn før, og det har vært vanskeligere å både dra og komme på besøk til familie og venner. KOMP, utviklet av No Isolation, tilbyr trygg, sosial kontakt på de eldres premisser. KOMP kobler analoge seniorer med deres mer digitale familier. Bak det enkle designet finner man en datamaskin med kun én knapp, som er koblet opp til en app på telefonen til brukerens venner og familie. Fra deres egne telefoner kan barn, barnebarn og venner sende bilder, meldinger og gjennomføre toveis videosamtaler med bestemor eller bestefar sin KOMP.

Forskning fra OsloMet konkluderer blant annet med at KOMP øker livskvaliteten til den eldre og vi er stolte over at i Norge i dag bruker over 2400 eldre i Norge KOMP for å holde kontakten med over 21.000 familiemedlemmer.

3. God helse og livskvalitet

 

 

 

AV1

AV1 er kommunikasjonsroboten som gjør det mulig for barn og unge med langtidssykdom å delta sosialt og i undervisning gjennom en app på telefonen eller nettbrettet sitt. Hvis du ikke har mulighet til å delta på skolen og andre sosiale arenaer, kan AV1 være der for deg.

Foto: Estera Kluczenko

Å bli diagnostisert med langtidssykdom er en alvorlig brems i et barns liv. Det hindrer barnet fra å delta i hverdagen det fram til nå har kjent, og ofte kan den sosiale isolasjonen være like vanskelig å håndtere som selve sykdommen. AV1 er utviklet for at barn kan ta del i hverdagen på sine egne premisser. Brukere av AV1 kan selv velge når de vil være på- og avkoblet ved å trykke på en knapp i appen.

I Norge i dag bruker 365 barn og unge med langtidssykdom AV1 til å delta på skolen og være med venner. I Europa er tallet 1440.

4. God utdanning

 

 

 

Tilbake til bærekraftsmålene i Norge

Innholdet på denne siden er produsert av virksomheten selv. Virksomheten har samtykket til at innholdet publiseres.