Nettsted: www.fjordkraft.no og www.klimahub.no

Bærekraftsrapporthttps://investor.fjordkraft.no/no/samfunnsansvar/csr-rapport/

Lokasjon: Bergen, Oslo, Trondheim, Sandefjord, Sortland

Hovedarbeid med bærekraftsmålene

I 2020 tok vi dette videre og lanserte www.klimahub.no Her kan bedrifter gratis lage klimaregnskap eller laste opp det de allerede har. Bedriftene kan vise hvilke tiltaksliste de har for å redusere utslipp og finne ut hvor mange CO2 ekvivalenter de eventuelt må kompensere for med kvotekjøp – om de ønsker å bli klimanøytrale. Målet med huben er at du skal kunne sjekke alle norske virksomheters klimafokus.

Dette gjør vi fordi vi ønsker å bidra inn mot FNs bærekraftsmål nummer 13. Vi vil stoppe klimaendringene. Et eskalerende problem trenger en eskalerende løsning. Det kan vi få til sammen.

Vi ønsker å gjøre klimanøytralitet til et konkurransefortrinn. For oss selv, for leverandørene våre og for alle andre som har mot til å ta sats og stille de samme kravene. Vårt mål er å skape et marked der klimanøytralitet ikke bare er idealet, men den nye standarden. Klarer vi det, har vi virkelig gitt et bidrag som monner. Derfor har vi også lansert flere klimasmarte løsninger både mot privat og bedriftsmarkedet.

Vi håper våre handlinger kan inspirere flere bedrifter til å kutte utslipp. Vi har fått dette til uten krav fra myndighetene, men nå ønsker vi lovpålagt krav om mer bærekraft i offentlige innkjøp. Her må myndighetene på banen.

7. Rein energi til alle12. Ansvarlig forbruk og produksjon13. Stoppe klimaendringene17. Samareid for å nå måla

 

 

 

Tilbake til bærekraftsmålene i Norge

Innholdet på denne siden er produsert av virksomheten selv. Virksomheten har samtykket til at innholdet publiseres.