Nettsted: www.reddbarna.no

Hovedarbeid med bærekraftsmålene

Vårt arbeid omfatter de fleste av bærekraftsmålene, og bærekraftsmål #4 – å gi barn en god og trygg utdanning – er et av Redd Barnas viktigste satsningsområder. Redd Barna har som mål å gi alle barn utdanning av god kvalitet. Barnekonvensjonens artikkel 28 slår fast at barn har rett til utdanning. Spesielt gjelder dette for barn berørt av konflikt, barn i fattige lokalsamfunn, jenter spesielt og barn med funksjonsnedsettelser. Derfor jobber vi verden over for å gi alle barn tilgang til skolegang av god kvalitet. Vi samarbeider tett med lokale utdanningsmyndigheter, lokalsamfunn og foreldre, slik at de skal kunne videreføre arbeidet uten oss i fremtiden. Vi jobber også politisk for at myndigheter verden over prioriterer utdanning.

1. Utrydde fattigdom2. Utrydde sult3. God helse og livskvalitet4. God utdanning5. Likestilling mellom kjønn10. Mindre ulikskap13. Stoppe klimaendringene16. Fred, velferd og velfungerende institusjoner17. Samareid for å nå måla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake til bærekraftsmålene i Norge

Innholdet på denne siden er produsert av virksomheten selv. Virksomheten har samtykket til at innholdet publiseres.