Nettsted: https://no.elis.com/nb

CSR rapport 2020-2021: https://issuu.com/konsis/docs/csr-rapport_2020-21?fr=sMGRmMDQ4MzI1NjQ 

Lokasjon: Oslo, Bergen, Volda, Trondheim, Sandnes, Skien, Herbergåsen, Kristiansand

Hovedarbeid med bærekraftsmålene

Vår forretningsmodell bygger på sirkulære prosesser der både vi og våre kunder tjener på at våre produkter varer så lenge som mulig. Derfor er alle produkter designet og utformet med dette formål. Å forlenge produktenes levetid er dessuten essensielt i vårt arbeid med å minimere vårt miljøavtrykk. Hos oss kan vårt kvalitetstøy leve lenge og ha flere brukere. Alle våre vaskerier har i tillegg egne bruktlager med tekstiler som venter på å komme i bruk igjen hos en ny bruker. Vi tilbyr også reparasjoner, som et ledd i dette arbeidet. Når levetiden er over – har vi et mål om at alle våre tekstiler skal resirkuleres ved gjenvinning, gjenbruk eller redesign. Vi har i årevis arbeidet ut ifra den sirkulære tankegangen, og den har blitt godt implementert i alle ledd av våre produkters livssyklus.

Vi har noen mål som vi kan påvirke mer enn andre, og vi velger å bruke ressurser der vi kan gjøre størst forskjell. Vaskeribransjen er en forbruker av naturlige ressurser, og i våre vaskerier arbeider vi mye for maksimal optimering av våre prosesser. Vi ser stadig på nye og innovative løsninger – og utfordrer våre samarbeidspartnere til å gjøre det samme.

Vi jobber kontinuerlig med å redusere miljøpåvirkningen av vår virksomhet, eksempelvis ved å redusere vårt energiforbruk, kildesortere ved alle våre vaskerier og benytte oss av miljøvennlig emballasjevalg så langt det lar seg gjøre. Vi ønsker å fase ut bruk av unødvendig emballasje, spesielt papir og plast, og et av våre tiltak er å benytte tøysekker i mange av våre leveranser. Vårt medlemskap i Grønt Punkt er en viktig del av vårt bidrag til gjenvinning av emballasje.

Vi har allerede innført gjenbruk av vann på flere av våre avdelinger, som gir både miljømessige og økonomiske fordeler. At vi benytter vannet i flere av våre prosesser reduserer naturlig nok vårt vannforbruk, men det gir også en effekt med tanke på reduksjon i bruk av både elektrisitet og gass, som igjen gir lavere energiforbruk totalt. Vannet vi bruker gjennomgår også en behandling før utslipp skjer.

I dag er også hele 80% av våre leveranser svanemerket. Kravene til svanen er at vi reduserer energiforbruk og vannoppvarming og drift, reduserer forbruket av vann og benytter svanemerkede kjemikalier. I tillegg må vi arbeide for miljøtilpasset emballasje, pakking og distribusjon av tekstiler. Vi må også benytte vaskemidler som vasker tøy på en skånsom måte for å unngå slitasje, og har allerede innført svanemerkede vaskemidler på samtlige vaskerier.

Våre sjåfører fra våre svanemerkede vaskerier gjennomfører et kurs i økonomisk kjøring for å bidra til lavere ressursbruk og utslipp. Vi fører også daglig oversikt over antall kjørte kilometer, og jobber kontinuerlig for å optimalisere våre kjøreruter.

Les mer om vårt miljøarbeid i vår bærekraftsrapport!

6. Rent vann og gode sanitærforhold12. Ansvarlig forbruk og produksjon14. Livet i havet

 

 

 

 

Tilbake til bærekraftsmålene i Norge

Innholdet på denne siden er produsert av virksomheten selv. Virksomheten har samtykket til at innholdet publiseres.