Informasjon om innspillsmøtene

Det er lagt opp til ni møter, og det er mulig å delta både fysisk og digitalt. På møtene kan deltagerne holde korte innlegg på 3-4 minutter for å beskrive utfordringene og gi regjeringen råd om hva handlingsplanen skal inneholde.

 

Oversikt over innspillsmøtene

Deltakere Tidspunkt Sted Påmeldingsfrist
Ungdomsorganisasjoner Fredag 4.september

kl. 09:00-10.30

Oslo 02.09.20
Utdannings- og forskningsinstitusjoner Tirsdag 8.september

kl. 11.00-13.00

Bergen 03.09.20
Oppstartsbedrifter og sosiale entreprenører Torsdag 10.september

kl. 12.00-14.00

Trondheim 07.09.10
Bransjeforeninger og arbeidslivsorganisasjoner Onsdag 16.september

kl. 10.00-11.30

Oslo 13.09.20
Aktører i Nord-Norge Fredag 18.september

kl. 08.00-09.30

Tromsø 16.09.20
Offentlige virksomheter Fredag 25.september

kl. 09.00-10.30

Oslo 21.09.20
Etablerte bedrifter Fredag 16.oktober

kl. 09.00-10.30

Oslo 12.10.20
Sivilsamfunnsorganisasjoner Fredag 16.oktober

kl. 12.00-14.00

Oslo 12.10.20
Teknologibransjen Tirsdag 20.oktober

kl. 08.00-09.30

Oslo 15.10.20

Meld deg på et innspillsmøte

Dersom dere ønsker å gi skriftlig innspill til handlingsplanen, kan det gjøres her: Gi innspill til handlingsplanen.