I forkant av den nasjonale bærekraftskonferansen 2021 utfordret vi et utvalg organisasjoner til å arrangere webinarer som alle fokuserer på ulike aspekter ved bærekraftsmålene.

Under kan du lese mer og se opptak fra webinarene!

 

 

Webinarer

Viken fylkeskommune

Fra kunnskap til handling i Viken 

Viken fylkeskommune/OECD

OECD Roundtable on Cities and Regions for the SDGs

NHO/KS/LO

Bærekraftsløftet - et nasjonalt partnerskap?

The North West/Ålesund

Berekraftsfylket Møre og Romsdal – Leave no one behind

ForUM

Hvordan kan norsk matpolitikk bidra til å nå bærekraftsmålene?

NTNU

100 klimanøytrale og sosialt innovative byer innen 2030

UN Global Compact Norge

Hvordan driver man bærekraftig business i Arktis?

DFØ

Hvordan kan offentlig sektor og oppstarts-bedrifter bidra til at vi når bærekraftsmålene?

Les om hvert enkelt mål