I forkant av den nasjonale bærekraftskonferansen 2021 utfordret vi et utvalg organisasjoner til å arrangere webinarer som alle fokuserer på ulike aspekter ved bærekraftsmålene.

Under kan du lese mer og se opptak fra webinarene!

Her kan du lese mer om og se den nasjonale bærekraftskonferansen.

Vi har også samlet alle opptakene i et mediearkiv.

Webinarer

Viken fylkeskommune

Fra kunnskap til handling i Viken 

Viken fylkeskommune/OECD

OECD Roundtable on Cities and Regions for the SDGs

NHO/KS/LO

Bærekraftsløftet - et nasjonalt partnerskap?

The North West/Ålesund

Berekraftsfylket Møre og Romsdal – Leave no one behind

ForUM

Hvordan kan norsk matpolitikk bidra til å nå bærekraftsmålene?

NTNU

100 klimanøytrale og sosialt innovative byer innen 2030

UN Global Compact Norge

Hvordan driver man bærekraftig business i Arktis?

DFØ

Hvordan kan offentlig sektor og oppstarts-bedrifter bidra til at vi når bærekraftsmålene?

Les om hvert enkelt mål